ภาษีป้าย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบำรุงท้องที่

การขออนุญาตติดตั้งหรือติดป้ายโฆษณา

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องกระจายเสียง

Comments