การจัดซื้อจัดจ้าง


>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนชมช่วย ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2561/03/16) https://drive.google.com/file/d/16xzNiGov3Kqw-duG02901ExecMGDpTjT/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชมช่วยลงสู่หนองแวงนอก ม.3 ฯ (2561/03/16) https://drive.google.com/file/d/1tm7xCLsAtJN71m47s1g-idUKSzQOoxEm/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนอุ่มจาน ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2561/03/16) https://drive.google.com/file/d/1Q9jbF9-ykb5eU_JKFSDFTFtgaRPw_Nif/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.โพนทอง ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2561/03/16) https://drive.google.com/file/d/1t3VChqT1BZaMamIdE6RVKAPr2jx3wdMq/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อนสองล้อ (2561/02/19) https://drive.google.com/file/d/1MmLZRCwl8ZtW3JSnMprPxfnjfrqxyUI8/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อนสองล้อ (2561/02/19) https://drive.google.com/file/d/1MmLZRCwl8ZtW3JSnMprPxfnjfrqxyUI8/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ถนนจิตรประสงค์ (2560/05/06) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tcURYZ2lZbE03bFE/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ซอยจิตรประสงค์ 7 (2560/05/06) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tbDRfZFhpdnBDbjA/view?usp=sharing
>> ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยธนาคารกรุงศรี หมู่ที่ 10 (2560/03/06) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tX0FPXzFPTHhMaG8/view?usp=sharing
>> ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ซอยชมช่วย 4 หมู่ที่ 8 (2559/01/11) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tUlNUdEg3ejZIQ3c/view?usp=sharing
>> ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร คสล. (2559/01/11) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tZ3B5bWg5dFZGbXc/view?usp=sharing
>> ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2558/10/21) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view 
>> ระกาศสอบราคาซื้อเรือท้องแบน (2558/4/27) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view 
>> ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดติดผนัง (2558/02/25) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง  (2558/02/20)  https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเดิมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  (2558/01/23) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view 
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง (2558/01/23) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view 
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสวนธรรมชาติ   (2558/01/07) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ  (2558/01/07) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view 


Comments