สวนสาธารณะหนองแวงใน  
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน


 

Comments